Malahvian Natura-alue

Malahvian Natura-alue

Malahvian Natura-alue on Kainuun oloissa huomattavan laaja yhtenäinen vanhojen metsien alue. Malahvian Natura-alueen pinta-ala on noin 2 380 ha. Alue on vedenjakajaseutua: soiden, pienvesien ja boreaalisten luonnonmetsien runsas kokonaisuus. Se on yksi Kainuun laajimmista ja tärkeimmistä pienvesikohteista. Kymmenet luonnontilaiset puronvarret ja lammet tekevät Malahviasta laajan ja tärkeän pienvesikohteen. Koko Malahvian alueella on lähes 30 järveä ja lampea.

Alue paikkatietoikkunassa

Alueen länsiosassa vallitsevat suurehkot yhtenäiset kangasmetsät, ja itäosassa on puolestaan soita metsäsaarekkeineen. Suot ovat luonnontilaisia, karuja ja kooltaan pienehköjä. Valtapuusto on pääosin 140-160-vuotiasta, ja metsiä on syntynyt myös metsäpalojen jälkeen.  Aihkeja esiintyy yksittäin ja keloja kauttaaltaan.

Malahvia on ollut tervanpolton ja harsintatalouden aikana paikoin voimakkaassa käytössä. Paikannimistön perusteella Malahviassa on harjoitettu kaskitaloutta. Alue on myös toisen maailmansodan taistelutanteretta. Paikoin metsiä on hakattu (esim. väljennyshakkuita) vielä 1990-luvulla.

Malahvia on merkittävä alue uhanalaisen vanhan metsän lajiston säilyttämisessä. Sieltä on löydetty runsaasti uhanalaisia, silmälläpidettäviä ja harvinaisia lajeja useista eliöryhmistä. Kololintujen ja vanhan metsän lintujen osuus koko lintulajistosta on korkea. Linnustoselvityksen mukaan Malahvian alueella on korkein kololintujen osuus Kainuun tutkituista luonnonsuojelualueista, ja se on myös Kainuun kärkipäätä vanhojen metsien lajien osuuden perusteella.

Malahvia rajautuu valtakunnanrajaan ja sijoittuu lähelle rajantakaista Kalevalapuistoa, joka perustettiin vuonna 2014. Murhisalon Natura-alue on noin 9 kilometriä kaakkoon ja Venäjän puolella sijaitseva Kalevalan kansallispuisto noin 11 kilometriä koilliseen. (Lähde: Kainuun Ely-keskus)

Malahvian suojelualueen sijainti

Alue sijaitsee Kuhmontien ja Malahviantien pohjoispuolella Suomussalmella, Yli-Vuokissa. Suojelualueelle pääsee  Kuhmontieltä kääntyvää Helpola-Pehkolantietä pitkin, josta erkanee suojelualueelle risteävä metsäautoteiden verkosto. Myös Kuhmontieltä Raatteentielle menevää Honkajärventietä pitkin pääsee alueelle.  Malahvian Natura-alueen länsireuna rajoittuu Iso-Äylään, lännessä Kivi-Kevätin itärantaan. Kevättijärven takaranta ja saari kuuluvat myös Malahvian suojelualueeseen. Alueen pohjoisosassa sijaitsee Hukkalammen laavu.