Vesireitit

 

Alueen vesistöt

Koko Yli-vuokin alue on täynnä erikokoisia lampia, järviä, jokia ja koskia. Murhisalon alueella on suuria järviä, kuten Murhijärvi ja Kivijärvi. Murhisalolta laskee lukuisia jokia Vuokkijärven suuntaan. Melojan kannattaa tutustua ennakkoon vesireittiin ja niiden koskipaikkoihin. Vesireitit eivät ole luokiteltuja melontareittejä.

Porrasjoki-Isojoki

Porrasjoelle pääsee Malahviantieltä, sillan kupeesta. Joki laskee ensin Porraslampeen. Porrasjoki- Isojoki sopii hyvin kokeneemmalle melojalle. Porrasjoen osuudella on kaksi koskea, jotka molemmat ovat ohitettavissa vetämällä. Ensimmäisen kosken kohdalla joen törmät ovat jyrkät, ja sopivaa rantautumispaikkaa voi ensikertalainen tunnustella hyvissä ajoin kosken niskalla. Toinen koski, Myllykoski, on kivinen, ja kosken alajuoksulla on silta. Myllykosken rannat ovat tasaisia, joten kanootin veto on helpompaa. Molemmat kosket ohitetaan parhaiten oikealta rannalta. Koskien jälkeen alkaa serpentiinimäinen niittyjoki, joka on leppoisasti melottavissa kauniiseen Särkänpolveen. Särkänpolvessa joki kääntyy ja jatkuu helppokulkuisena Isojokena Torniojärveen saakka. Torniojärven etelärannalta, läheltä Torniokoskea kanootin voi vetää läheiselle metsäautotielle. Itärajan retkeilyreittiä pitkin voi kävellä takaisin Malahviantielle.

Välijoki-Aittojoki

Kevättijärvestä, Joenniskanlahden poukamasta, alkaa matala Välijoki, josta voi meloa läheiselle Kivi-Kevätille ja sieltä edelleen Aittojokea pitkin  Aittojärveen. Aittojokea risteää Kaartojärven metsäautotie, joka on sopiva loppuetappi, mikäli Aittojärvelle saakka ei halua meloa. Joella ei ole koskia, mutta paikka paikoin joki on runsaan vesikasvillisuuden vallassa. Matalan veden aikaan joella on kivikkoisia osuuksia. Joen Kevättijärven puoleissa päässä on ohitettava kalaportti ja välimatkalla yksi silta.

Jokamiehenoikeudet ja retkietiketti
Huomoithan reitillä, maastossa ja yksityisten mailla liikkuessasi jokaisenoikeudet ja hyvän retkietiketin.