Tutkimukset ja tarinat

Etusivu » Tutkimukset ja tarinat

Yhdistyksen yhtenä tehtävänä  on järjestää kieli-, kulttuuri-, historia- ja luontoaiheisia seminaareja ja tapahtumia ja edistää Vienan reittiin liittyvää tieteellistä tutkimusta ja selvitystyötä.

Vienan reitti tutkimuksen valossa -hanke

Vienan reitti tutkimuksen valossa -hankkeen tavoitteena on yhteistyössä suomalaisten, karjalaisten ja
venäläisten tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa toteuttaa pyrkimyksiä suojella ja vaalia Suomen ja
Venäjän puoleisen Vienan reitin historiallista ja kulttuurista arvoa tutkimalla sitä ja sen ympäristöä
monialaisesti, mm. ympäristötieteen, arkeologian, historian, kansatieteen, folkloristiikan ja
kielentutkimuksen näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on myös tukea ja syventää tieteellisen ja
asiantuntijatiedon avulla reitin kalevalaista kulttuuriperintöä ja kestävään kehitykseen perustuvaa
luonto- ja kulttuurimatkailua. Lisäksi hankkeen päämääränä on yhdistää tutkimukselliseen tietoon
taiteellinen näkökulma: molemmin puolin rajaa ainutlaatuista vienankarjalaista kulttuuria,
esimerkiksi runolaulua, halutaan tutkia, elvyttää ja pitää yllä. Hankkeen toteuttamiseen yhdistys sai apurahan Koneen Säätiöltä.

Seminaariaineistot

Esitelmät

Videot