Vienan reitin merkkipuulle pystytettiin suojakatos sekä infotaulut runonkerääjien ja kulttuurin tutkijoiden matkoista

Vienan reitillä on jälleen uutta nähtävää. Kesän aikana pystytettiin kaatuneelle kelolle, nk. Vienan reitin merkkipuulle, katos. Puussa on vuosiluvut 1833 ja 1837. Puu sijaitsee Kevätin ja Jumalanhyväahon välisellä osuudella, lähellä Kivi-Kevättiä. Katoksessa on esillä tietoa Lönnrotin runonkeruumatkoista Vienaan ja muista kulttuurin tutkijoista Vienan Karjalassa.
 
Merkkipuulle pääsee myös lyhyempää reittiä ajamalla Malahviantietä, ja kääntymällä Kaartojärventielle. Vienan reitti risteää Kaartojärventietä. Kaartojärven tien opasviitalta lähdetään vasemmalle. Katos sijaitsee hakkuualueella, Vienan reitin polun varrella.