Särkänpolvi

Särkänpolvi (Joenmutka)

Tornionsärkän päässä Porras- ja Isojoen yhtymäkohdassa on Särkänpolvi, jota myös Joenmutkaksi kutsutaan. Paikka on maisemaltaan poikkeuksellinen. Porrasjoki virtaa kohti itää, mutta Särkänpolvessa se tekee jyrkän mutkan, katkaisee särkän ja kääntyy virtaamaan kohti länttä ja Vuokkijärven vesistöä. Jylhän Tornionsärkän harjalta levittäytyy huikea näkymä Porrasjoen ja Isojoen rannoille, jossa sijaitsevat laajat jokiniityt. Lähiseudun kyläläiset niittivät niitä aikoinaan karjan ravinnoksi. Särkänpolvesta löytyy kesällä 2021 rakennettu retkeilijän taukopaikka, jossa on  nuotiopaikka, halkoliiteri, käymälä sekä kaksi niittylatoa. Kesällä 2021 Torniosärkän harjulle pystytettiin matkamiehen risti.

Matkamiehen risti

Matkamiehen ristit tai kumarrusristit ovat Vienan Karjalassa
vanha ortodoksiseen uskoon kuuluva perinne. Niitä oli kulkuväylien varrella, ja jokainen kulkija pyrki pitämään lepo- ja
evästauon ristin luona. Ristin juurella kulkija pysähtyi myös kumartamaan, ristimään silmänsä ja rukoilemaan suojelusta matkaan lähteville ja kotiin jääville tai anomaan hyvää kauppaonnea tai kiittämään matkan vaivoista selviytymisestä. Koska kylien välimatkat olivat pitkät, ristit toimivat lisäksi ikään kuin virstanpylväinä. Niiden avulla tiedettiin, kuinka pitkä matka oli kuljettu.

Patikointi ja melonta

Särkänpolveen pääsee jalkaisin joko Malahviantieltä, Tornionsärkkää (Hyrynsärkää) pitkin patikoimalla kaunista harjun päällä kulkevaa polkua noin viiden kilometrin verran. Toinen vaihtoehto on kulkea Syntisenkankaalta noin puoli kilometriä. Särkänpolvi on saavutettavissa myös meloen, sillä Porrasjoki ja Isojoki muodostavat melottavan Vienan vesireitin . Porrasjoen osuudella on kaksi koskea, jotka suositellaan ohittamaan vetämällä.

Särkänpolvi (Joenmutka) osana historiallista kulkuväylää

Särkänpolvi on ollut aikojen saatossa yksi etappi Vienaan suuntautuvassa liikenteessä. Kustaan sodan (1788-1790) aikana siellä sijaitsi sotilaiden tarpeisiin lastauslaituri, josta on vieläkin jäänteitä olemassa. Vuonna 1918 Särkänpolven tuntumaan rakennettiin venelaituri ja huoltorakennus Vienan valloitusta tavoittelevan Malmin retkikunnan huoltamista varten. Varastossa oli parhaimmillaan 3000-4000 säkkiä viljaa Itä-Karjalan retkikunnan muonitukseen. Maisemassa on edelleenkin nähtävissä polun kivet ja pengerrykset, jotka kertovat yli sadan vuoden takaisista tapahtumista. Myös Viiankijärven rannalla kulkureitin päässä oli lastauslaituri, jonka jäännökset edelleen näkyvät. Särkänpolvi toimi myös vesiliikenteen solmukohtana vienalaisten kulkiessa kauppamatkoillaan Suomen puolelle.

Lisätietoa:  https://www.retkikartta.fi/

Särkkä