Elämys

Kalastus

Ylivuokin virkistyskalastusalueella voi kalastaa lukuisilla järvien selillä, pienissä metsälammissa ja koskien kohinassa. Alueella on kattava metsäautoteiden verkosto ja suurin osa kalastuskohteista on helposti saavutettavissa. Yleisempiä saaliskaloja ovat ahven, kuha ja hauki. Koskien saaliina taas pilkkukylkiset taimenet ja hopeanhohtavat harjukset. Vuokkijärvi on alueen suurin järvi, pituutta n. 30 km.

Lisätietoja:

https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastusmaksut-ja-luvat/vapalupa/alueet/yli-vuokki

https://www.vuokinosakaskunta.net/

Metsästys

Lisätietoja:

https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/metsastysluvat/pienriistaluvat/pohjanmaa-kainuu-pienriista/ita-suomussalmi/

Muut kohteet

Talvisotamuseo, Raatteen Portti

Kalevala Experience

https://www.niittykunnas.com/