Toiminta

Vienan reitti ry toimintasuunnitelma 2023

Tarkoituksena on kehittää Vienan reittiä, vaalia reitin kalevalaista – ja vienalaista kulttuuriperintöä, edistää reitillä luonto- ja kulttuurimatkailua ja tehdä reittiä tunnetuksi Suomessa ja kansainvälisesti. 

Tulevan toimintakauden suunnitelmissa on edelleen reitin kehittäminen ja monipuolisten tapahtumien järjestäminen yhteistyössä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Yhdistys asettaa tavoitteekseen pyrkiä säilyttämään Vienan reitin historiallisia arvoja ja kulttuurillista perinnettä sekä luomaan edellytyksiä niiden laajempaan perehtymiseen. Tämä tavoite edellyttää Vienan reitin ympäristön osittaista suojelua, kulttuurillisen ja aineettoman perinteen vaalimista. On tunnistettava toimintaympäristössä tapahtuneet kultturelliset muutokset, erityisesti raja-alueilla.

Tavoitteena on yhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenistön aktivoiminen mukaan toimintaan. Yhdistys pyrkii kirkastamaan toimintaa, jotta mahdollisimman moni kulttuuri- ja luontoaktiivi kiinnostuisi tulemaan omatoimisesti tai ryhmänä Vienan reitille.

Valtioneuvosto on marraskuussa 2021 nimennyt Kuivajärven ja Hietajärven sekä Murhisalon suojelualueen valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi. Tämä luo hyvät edellytykset muodostaa valtakunnallisen suojelualueen ja Vienan reitin välinen alue maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Vienan reitti ry on asiantuntijana mukana suunnitelman laatimisessa.

Elävä Kainuu Leaderin avustuksella yhdistys jatkaa reitin kunnostusta. Rahoituksen turvin rakennetaan laavu Syntisenkankaalle, kapulasillat reitin kosteille osuuksille ja matkamiehen ristin infotaulu Särkänpolveen sekä lisätään opastauluja reitin varrelle.

Tulevat tapahtumat:

10.6. Rentukkamelonta, 29.7. Ohjelmallinen Kulttuuripatikointi Murhisalolla, 16.9 Karelianismi- seminaari Kuhmon Juminkeossa, 17.9. opastettu bussiretki Rimmille, Kuivajärvelle ja Hietajärvelle.

Yhdistys osallistuu myös Jussi Huovisen muistokonserttiin yhteistyössä Juminkeko-säätiön ja Runolaulu Akatemian kanssa.

Yhdistys on saanut tulevalle toimintakaudelle rahoitusta Suomen Kulttuurirahastolta sekä Kalevalaseuralta.