Toiminta

Vienan reitti ry toimintasuunnitelma 2024

Tarkoituksena on kehittää Vienan reittiä, vaalia reitin kalevalaista – ja vienalaista kulttuuriperintöä, edistää reitillä luonto- ja kulttuurimatkailua ja tehdä reittiä tunnetuksi Suomessa ja kansainvälisesti. 

Tulevan toimintakauden suunnitelmissa on edelleen reitin kehittäminen ja monipuolisten tapahtumien järjestäminen yhteistyössä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Yhdistys asettaa tavoitteekseen pyrkiä säilyttämään Vienan reitin historiallisia arvoja ja kulttuurillista perinnettä sekä luomaan edellytyksiä niiden laajempaan perehtymiseen. Tämä tavoite edellyttää Vienan reitin ympäristön osittaista suojelua, kulttuurillisen ja aineettoman perinteen vaalimista. On tunnistettava toimintaympäristössä tapahtuneet kultturelliset muutokset, erityisesti raja-alueilla.

Tavoitteena on yhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenistön aktivoiminen mukaan toimintaan. Yhdistys pyrkii kirkastamaan toimintaa, jotta mahdollisimman moni kulttuuri- ja luontoaktiivi kiinnostuisi tulemaan omatoimisesti tai ryhmänä Vienan reitille.

Valtioneuvosto on marraskuussa 2021 nimennyt Kuivajärven ja Hietajärven sekä Murhisalon suojelualueen valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi. Tämä luo hyvät edellytykset muodostaa valtakunnallisen suojelualueen ja Vienan reitin välinen alue maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Vienan reitti ry on asiantuntijana mukana suunnitelman laatimisessa.

Elävä Kainuu Leaderin avustuksella yhdistys jatkaa reitin
kunnostusta ja hankkii välineistöä palvelujen parantamiseksi (pöytä, lapiot,
kirveet, ym.). Viimeistellään Syntisenkankaan laavu, jatketaan kapulasiltojen korjaamista reitin kosteilla osuuksilla. Pystytetään matkamiehen ristin infotaulu Särkänpolveen sekä lisätään opastauluja reitin varrelle.

Tulevat tapahtumat:

Kesäkuussa 8.6. järjestetään reitillä pyöräilytapahtuma.

Markkinoidaan kesäkuussa järjestettävää Sommelon kulttuuripatikointia Murhisalossa.

Heinäkuun 27. päivänä toteutetaan jo traditioksi muodostunut Vienan reitin Kulttuuripatikointi. Tämän vuoden patikointi suuntautuu Murhisaloon Marjokylän tien kautta, mukana on runolaulajia ja asiantuntijoita. 

Yhdistys osallistuu Jussi Huovisen muistokonserttiin Hietajärven perinnetalossa yhteistyössä Juminkeon ja Runolaulu Akatemian kanssa. 

Julkaisut:

Yhdistys julkaisee uuden antologian karelianismin teeman pohjalta.

Talous:

Yhdistyksen jäsenhankintaa aktivoidaan. Vuoden 2024 loppuun mennessä yhdistyksen jäsenmääräksi tavoitellaan 60 jäsentä. Tavoitteena on saada jäsenistö aktiivisesti toimintaan mukaan. Yhdistys hakee ulkopuolista rahoitusta kulttuuri- ja muilta apurahoja myöntäviltä organisaatioilta. POLKU-kirjan  ja kesällä ilmestyvän antologian myynnillä on mahdollisuus vahvistaa yhdistyksen taloutta. Tavoitteena on järjestää tapahtumat aina taloudellisesti kannattavasti. Vuoden 2024 tulo- ja menoarviossa varsinaisen toiminnan tuloiksi arvioidaan 9250 € ja menoiksi 8170€, jolloin arvioitu tulos olisi 1080€ ylijäämäinen.

Kalustoluettelo:

Yhdistyksen omistuksessa on kaasugrilli, kahvinkeitin/pergolaattori 9L, Samsung LFF3C The Freestyle (2023) Full HD -kannettava projektori, Akkukäyttöinen kaiutin ProelV12FREE, kaiutinteline, mikrofoneja ja äänentoistokaapeleita, kannettava vahvistin Roland Mobile Cube, 3 pumpputermosta ja kaasupullo.