Vienan reitti ry

Vienan reitti ry

Vienan reitti ry on perustettu 28.7.2019 Hietajärven perinnetalossa Yli-Vuokissa, Suomussalmella.

Yhdistyksen tavoitteet

Yhdistyksen hyväksyttyjen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää
Vienan reittiä, vaalia reitin kalevalaista kulttuuriperintöä, kehittää reitillä luonto- ja
kulttuurimatkailua ja tehdä reittiä tunnetuksi Suomessa ja kansainvälisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • kunnostaa, ylläpitää ja hallinnoi Vienan polku- ja vesireittiä yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • osallistuu Vienan reittiä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, laatii reittiä palvelevia
  selvityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja viranomaisille
 • järjestää reitillä kävely-, pyöräily-, melonta-, retkeily- ja hiihtotapahtumia, koiravaljakko-, poro- ja hevosajeluja sekä muuta kulttuuripainotteista liikuntaa
 • järjestää Vienan kulttuuri-, historia- ja luontoaiheisia seminaareja, näyttelyitä ja muita tapahtumia, sekä edistää teemaan liittyvää tieteellistä tutkimusta ja selvitystyötä
 • harjoittaa Vienan reittiin liittyvää tiedotus- ja valistustoimintaa
 • toimii yhteistyössä muiden yhteisöjen kanssa, kuten Vuokin ja Raatteen kyläyhdistysten,
  Vuokkiniemen kyläneuvoston, Juminkeko-säätiön, Runolaulu-Akatemian ja muiden kalevalaista
  kulttuuria edistävien organisaatioiden, maanomistajien sekä alueen kuntien ja viranomaisten kanssa.

Yhdistys pyrkii toteuttamaan Kainuun liiton johdolla laadittua raporttia ”Vuokin reitti Vienaan.
Toimintamalli (2017) yhteistyössä allekirjoittaneiden, Kainuun ELY-keskus, Kainuun liitto,
Metsähallitus, Suomen metsäkeskus, Suomussalmen kunta ja Vuokin kyläyhdistys, kanssa.

Vienan reitti ry säännöt 28.7.2019